Regulamin

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Startupedia s.r.o., Nr. 29153786, NIP CZ29153786 z siedzibą pod adresem: Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5 - Smíchov, zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Pradze, sekcja C, 204709 (zwanym dalej "StartupJobs"), w celu uzyskania dostępu i korzystanie ze strony internetowej www.startupjobs.pl (zwanych dalej "Warunkami").


1. Przepisy wstępne

1.1. Użytkownik korzystając z usług StartupJobs na stronie internetowej https://www.startupjobs.pl (zwaną dalej „StartupJobs.pl”), potwierdza, że przeczytał i akceptuje niniejsze Warunki. Jeżeli korzystasz z serwisu i akceptujesz niniejsze Warunki jako przedstawiciel prawny, niniejszym potwierdzasz, że jesteś uprawniony i posiadasz odpowiednie upoważnienie do zaakceptowania niniejszych Warunków jako osoba prawna.

1.2. Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z serwisu StartupJobs.pl, a także powiązania i relacje prawnych pomiędzy użytkownikami i Klientami a StartupJobs.

1.3. Użytkownik i Klient korzystający z dostępu do StartupJobs.pl niniejszym potwierdza, że ​​zapoznał się z aktualną wersją Warunków oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

1.4. StartupJobs może modyfikować i uzupełniać Warunki w wybranym przez siebie czasie. Aktualne Warunki będą zawsze publikowane na stronie StartupJobs.pl. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania na stronie StartupJobs.pl.


2. Definicje

Użytkownik: każda osoba, która odwiedza StartupJobs.pl.

Klient: osoba fizyczna lub prawna, która tworzy profil startowy na StartupJobs.

Oferta: oferta pracy Klienta opublikowana na stronie StartupJobs.pl.

Kredyt: wirtualne narzędzie płatnicze, które można wykorzystać do zapłaty za usługi StartupJobs. Kredyt może być regulowany poprzez transfer odpowiednich środków, zgodnie z informacjami podanymi na stronie https://www.startupjobs.com/cennik.


3. Prywatność, wiadomości biznesowe i pliki cookie

Ochrona danych osobowych i sposób używania plików cookie są regulowane przez naszą Politykę Prywatności, która jest dostępna na stronie www.startupjobs.cz/dane-osobowe oraz przez Zasady korzystania z plików cookie, z którymi można się zapoznać tutaj: www.startupjobs.cz/cookies. Dokumenty te stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.


4. Przegląd usług, warunki płatności

4.1. StartupJobs zapewnia następujące usługi:

4.1.1. Opublikowanie oferty na StartupJobs.pl - udostępnienie miejsca na ofertę pracy Klienta na stronie StartupJobs.pl. Niniejsza publikacja jest ważna przez jeden miesiąc kalendarzowy, po upływie którego może zostać przedłużona. Opłata za publikację jest naliczana zgodnie z aktualnym cennikiem, który jest szczegółowo opisany na stronie https://www.startupjobs.pl/cennik.

4.1.2. Wyróżnienie HotJobs - zapewnienie większej widoczności oferty pracy niż oferta standardowa. Szczegóły wyróżnienia i promocji oferty znajduje się w cenniku.

4.1.3. Inne - Indywidualnie przygotowane usługi świadczone w porozumieniu z Klientem.

4.2. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura z terminem płatności wynoszącym 14 dni. Jeśli płatność zostanie natychmiast uregulowana poprzez płatność online kartą, faktura zostanie wystawiona bez 14-dniowego terminu płatności.

4.3. StartupJobs akceptuje następujące warunki płatności:
(a) płatność przelewem bankowym,
(b) płatność kartą kredytową za pomocą bramki do płatności online.

4.4 Klient ma możliwość wykupienie kredytów serwisowych, które następnie może wykorzystać według swoich potrzeb do zakupu usług świadczonych przez StartupJobs. Ta płatność również podlega warunkom. 4.2. i 4.3. Kredyty są ważne przez jeden rok od momentu zakupu, a zakupione kredyty nie mogą zostać zamienione na pieniądze.

4.5. Wszystkie problemy naszych klientów są oceniane i rozpatrywane indywidualnie. StartupJobs może, według własnego uznania, zwrócić Klientowi należność lub udzielić mu kredytu w kwocie, którą uzna za stosowną.

4.6. Wszystkie ceny są oparte na aktualnym cenniku na stronie https://www.startupjobs.pl/cennik.

5. Prawa i obowiązki StartupJobs

5.1. Utworzenie Profilu Klienta podlega zatwierdzeniu przez StartupJobs. StartupJobs zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta bez podania przyczyny.

5.2. Zgłoszone oferty pracy Klientów podlegają zatwierdzeniu przez StartupJobs i mogą zostać odrzucone bez podania przyczyny.


6. Dane osób poszukujących pracy

6.1. StartupJobs zapisuje dane użytkownika w bazie danych.

6.2. Przy rejestracji osób poszukujących pracy StartupJobs przestrzega odpowiednich przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.

6.3. Tworząc profil na stronie StartupJobs, użytkownik potwierdza, że podane przez niego dane są prawdziwe i zgadza się bez zastrzeżeń, aby informacje te były upubliczniane przez sieć komputerową potencjalnym pracodawcom.


7. Korzystanie z portalu StartupJobs.pl

7.1. Dostęp i korzystanie z serwisu StartupJobs.pl jest bezpłatny. Jednak użytkownik ponosi koszty poniesione w związku z realizacją dostępu i korzystania z StartupJobs.pl (tj. Koszt połączenia z Internetem itp.).

7.2. StartupJobs.pl nie jest stroną nawiązującą umowy między Użytkownikiem a Klientem. StartupJobs wynajmuje jedynie Klientom powierzchnię StartupJobs.pl i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści lub wygląd materiałów opublikowanych przez Klientów StartupJobs.pl. StartupJobs nie ponosi odpowiedzialności za całość, dokładność, prawdziwości materiałów Klienta publikowanych na StartupJobs.pl ani za nieuczciwą konkurencją czy Klientów korzystających z serwisu StartupJobs.pl naruszających prawa autorskie lub prywatności.

7.3. StartupJobs nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu do serwisu StartupJobs.pl, ani bezpieczeństwa łączności z StartupJobs.pl. StartupJobs nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Użytkownika lub Klienta w realizacji dostępu i korzystania z serwisu StartupJobs.pl, w tym wszelkie szkody poniesione podczas pobierania danych opublikowanych z serwisu StartupJobs.pl, szkody spowodowane przerwaniem działalności, utratę danych przez StartupJobs.pl, wirusów komputerowych, szkody spowodowane utratą danych, zysków, nieautoryzowanym dostępem do przelewów i danych użytkownika.

7.4. Klikając na odpowiednie linki w serwisie StartupJobs.pl, możesz opuścić portal StartupJobs.pl i zostać przekierowanym do stron internetowych należących do osób trzecich.

7.5. StartupJobs zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub przerwania dostępu klienta / użytkownika do portalu StartupJobs w dowolnym momencie.

7.6. StartupJobs nie ponosi odpowiedzialności za pliki przesłane przez użytkownika / klientów.


8. Postanowienia końcowe

8.1. Jeśli współpraca związana z korzystaniem z serwisu WWW lub stosunek prawny umowy (którą klient potwierdza umieszczając swoje oferty w internecie i w serwisie StartupJobs.pl, a StartupJobs potwierdza, poprzez ​​zatwierdzenie danej oferty) posiada międzynarodowy (zagraniczny) charakter, wówczas Strony zgadzają się, że współpraca jest regulowana prawem czeskim. Nie ma to wpływu na prawa Klienta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

8.2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne  nie uchybia to ważności pozostałych. Zmiany i uzupełnienia umowy sprzedaży lub warunków handlowych wymagają formy pisemnej.

8.3. Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem 01.01.2018.


Załącznik nr 2
POLITYKA PRYWATNOŚCI

StartupJobs.pl dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników i Klientów. Poniższy dokument opisuje politykę prywatności. Odwiedzając serwis StartupJobs.pl akceptujesz zasady opisane w tym dokumencie.

Jakie informacje zbieramy?
Przetwarzane dane o Użytkownikach i Klientach serwisu służą jak najlepszemu zaspokojeniu ich potrzeb. Przetwarzamy następujące rodzaje informacji:

• Informacje podane przez Użytkownika i Klienta: informacje, które Użytkownik lub Klient przekazuje StartupJobs.pl, mogą zawierać dane osobowe. Spółka określa dane, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia konkretnej usługi.

• Uwagi przekazane Startupjobs.pl za pośrednictwem formularza: Użytkownik i Klient mają możliwość przekazania swoich opinii na temat funkcjonowania jej serwisu. Informacje te są wykorzystywane w celu usprawnienia działania tych Serwisów, a podane przez Użytkownika lub Klienta dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do komunikacji w zgłoszonej sprawie.

• Informacje zbierane automatycznie: StartupJobs zbiera i przechowuje dane dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika i Klienta z jej serwisu. Zbierane dane są wykorzystywane do rozszerzenia funkcjonalności oferowanych przez StartupJobs. 

Zbierane dane to:
− adres IP używany przez Użytkownika lub Klienta, lokalizacja, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów;
− odwiedzane przez Użytkownika lub Klienta strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;
− frazy wpisywane w wyszukiwarkę ofert pracy i ofert edukacyjnych oraz kryteria wybierane z filtrów wyszukiwania – w celu ułatwienia Użytkownikowi i Klientowi przeprowadzania kolejnych wyszukiwań;
− oglądane przez Użytkownika lub Klienta oferty pracy i oferty edukacyjne, oraz oferty pracy, na które Użytkownik lub Klient wysłał aplikacje – w celu rekomendowania im ofert najlepiej spełniających ich oczekiwania.

Wykorzystanie „cookies”

„Cookies” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika lub Klienta w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika lub Klienta bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Użytkownika lub Klienta na stronach serwisu. „Cookies” są wykorzystywane w celu identyfikowania Użytkownika oraz Klienta i poprawnego przypisywania im danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt
w serwisie. W sekcji Pomocy w większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „cookies”, ale ponieważ dzięki nim Użytkownik oraz Klient może w pełni wykorzystać oferowane przez StartupJobs funkcje, rekomendujemy pozostawienie tej możliwości.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Cookies” mogą być również wykorzystywane w celu wysyłania przez StartupJobs komunikatów marketingowych do Użytkowników i Klientów, którzy opuścili naszą stronę internetową (remarketing). Jeżeli nie życzysz sobie otrzymywania tego rodzaju komunikatów, możesz zrezygnować z możliwości zapisywania plików „cookies” w Twojej przeglądarce. Jednocześnie informujemy, że wyłączenie „cookies” ograniczy pełną funkcjonalność serwisu StartupJobs.