Co-founder na polski rynek Aktualne

Levebee s.r.o.
Polska
Co-founder
Współpraca B2B, Pełny etat, Staż, Część etatu

Slogan Levebee mówi wszystko: “Czytanie to podstawa”. Levebee wprowadza na rynek polski aplikację Pszczółka, www.pszczolka.online, która pomaga dzieciom klas podstawowych (również tym z dysleksją) w doskonaleniu umiejętności czytania poprzez gry i ćwiczenia.

Program odniósł sukces w Republice Czeskiej, gdzie znajduje się na pierwszym miejscu na liście aplikacji w tej dziedzinie wśród rodziców, szkół i ekspertów takich jak pedagogów specjalnych i logopedów. Aby stać się aplikacją numer jeden również w Polsce szukamy teraz współzałożyciela oddziału z siedzibą w Polsce.

Zakres obowiązków to po prostu rozwój działalności. Polska wersja aplikacji jest gotowa pod względem technicznym i metodologicznym. Nawiązaliśmy już partnerską współpracę z lokalnymi specjalistami, którym aplikacja bardzo się spodobała i zostali naszymi przedstawicielami. Możemy również podzielić się naszą obszerną wiedzą i doświadczeniem o czeskim i polskim rynku i sprawdzonymi strategiami marketingowymi, które zebraliśmy przez ostatnie lata. Potrzebujemy jednak kogoś ulokowanego w Polsce, kto mógłby rozpocząć tam działalność i rozwinąć nasze przedsiębiorstwo.

Nie szukamy pracownika ale współzałożyciela, którego wynagrodzeniem będzie głównie udział w przychodach z całego polskiego rynku - kogoś rzetelnego, niezależnego, ukierunkowanego na cel i zdeterminowanego aby odnieść sukces na rynku edukacyjnym z naszym jedynym w swoim rodzaju oprogramowaniem (które jest wciąż rozwijane i udoskonalane). Wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego.

Ponieważ nasza siedziba znajduje się w Pradze, w Czechach, można się spodziewać sporadycznie wyjazdów służbowych.

Skontaktuj się z nami: pomoc@pszczolka.online

Pod uwagę weźmiemy tylko zgłoszenia w języku angielskim.

 

 

Levebee’s tagline says it all: “Reading Matters.” Levebee is launching under the Polish name Pszczółka, www.pszczolka.online, to help children at the elementary school (including kids with dyslexia) to improve reading skills through games and exercises.

We have successfully established the program in the Czech Republic as a number one app in its field among parents, schools and experts such as special education teachers and speech therapists. In order to become number one app in Poland as well, we are now looking for a polish branch co-founder based directly in Poland.

The job description is simply business development. The polish version of the app is ready from the technical and methodological point of view. We have already partnered with local reading experts who love the app and became our ambassadors. We can also provide our extensive know-how about Czech and Polish education market and proven marketing strategies we gathered in the last years. However, we need someone locally based that will establish our presence in Poland and grow our business there further.

We do not seek an employee, but a real co-founder whose reward is mostly based on a revenue share from the whole Polish market - someone reliable, independent, goal oriented and with drive to succeed on the educational market with our one of its kind software (that is also continuously being developed and improved). High level of proficiency in English language is required.

Since we are a Prague, Czech Republic, based company, occasional travelling can be expected.

Get in touch with us: pomoc@pszczolka.online
We will take into consideration only applications in English.

 

Levebee s.r.o.

Pszczółka to aplikacja online, która rozwija umiejętność czytania, a także pomaga dzieciom i uczniom w trudnościach z nim związanych, w tym dysleksji.

Aplikacja Pszczółka usprawnia czytanie oraz pomaga w eliminowaniu zaburzeń z nim związanych, w tym dysleksji.

Pszczółka to nowoczesne narzędzie edukacyjne przeznaczone dla uczniów, rodziców, nauczycieli i specjalistów. Aplikacja bazuje na sprawdzonych ćwiczeniach, które używane są w praktycznym leczeniu zaburzeń czytania. Każdy użytkownik otrzymuje indywidualny zestaw zadań dostosowany do jego aktualnych umiejętności.

Co również może być ciekawe