Administrator Systemów - DEVOPS Aktualne

Autenti
Kraków
Pracownik
Pełny etat

Autenti jest startupem technologicznym działającym na rynku internetowym.  Realizujemy ideę, która rewolucjonizuje działalność przedsiębiorców i firm. Stworzyliśmy platformę, której nie było dotąd w Polsce i w Europie. Platforma AUTENTI służy do podpisywania dokumentów i umów online w formule one-click. To jednak zaledwie początek wyzwań.

Aktualnie AUTENTI przechodzi dynamiczny rozwój realizując strategię sprzedażową spółki oraz rozwija swój produkt i dokonuje wielu implementacji i połączeń produktu w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku. Spółka posiada międzynarodowy potencjał i daje możliwość ciągłego rozwoju zawodowego w świecie najnowszych technologii i modeli biznesowych. Gwarantujemy nieformalną atmosferę w profesjonalnym zespole w Krakowskim Parku Technologicznym.

 

Na czym polegać będzie praca?

W skrócie: ciągłość działania, bezpieczeństwo i DevOps w środowiskach Linux

 • weźmiesz udział w tworzeniu i utrzymywaniu systemów informatycznych platformy Autenti a także
 • zapewnianiu ich bezpieczeństwa, monitorowania i ciągłości działania
 • będziesz odpowiadać za publikowanie aplikacji na środowisko produkcyjne oraz wdrożenie w firmie mechanizmów ciągłego dostarczania (Continuous Delivery)
 • weźmiesz udział w projektowaniu, wdrażaniu i rozwijaniu rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo Autenti oraz usprawniających zarządzanie ciągłością działania (BCM)
 • podejmiesz wyzwanie zapewnienia szybkiego wykrywania i obsługi wszelkich incydentów oraz w obsłudze sytuacji krytycznych dla stabilności platformy
 • będziesz brać udział w analizie ryzyk i przeciwdziałaniu im oraz tworzeniu i przeglądach funkcjonujących polityk, procedur i praktyk dotyczących infrastruktury IT
 • będziesz współpracować z: developerami (DevOps), Security Officerem, Product Ownerem, Scrum Masterem oraz analitykami, testerami i ekspertami z branży a także nadzorować zewnętrznych dostawców usług (serwerów wirtualnych i usług SysOps)
 • będziesz mieć realny wpływ na rozwój polityki bezpieczeństwa i BCM, w zgodzie ze światowymi standardami oraz dobrymi praktykami, które będziesz współtworzyć
 • będziesz budować i wpływać na świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury IT

Wymagania:

 • doświadczenie (minimum 3 lata) w zarządzaniu zwirtualizowaną infrastrukturą serwerową (opartą o środowisko Linux)
 • znajomość środowiska MS Azure i/lub Google Cloud Platform - przynajmniej w zakresie serwerów wirtualnych Linux, dysków zarządzalnych i usług sieciowych
 • doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo systemów: hardening systemów i aplikacji, firewalle sieciowe i aplikacyjne, zapewnienie integralności / autentyczności / niezaprzeczalności logów systemowych i aplikacji, wdrażanie zabezpieczeń 2FA, niezawodne mechanizmy tworzenia kopii zapasowych danych i konfiguracji itp.
 • dobra znajomość rozwiązań: Docker Swarm i Kubernetes, Graylog, Zabbix lub Nagios
 • umiejętność instalacji i konfiguracji w środowisku Linux aplikacji takich jak: Apache, Nginx, MySQL/MariaDB,PostgreSQL, Wildfly, Java, Jenkins
 • doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań zapewniających ciągłość działania w oparciu o BCP i procedur disaster recovery
 • umiejętność zarządzania incydentami bezpieczeństwa
 • współpraca z zespołem developerskim (DevOps) w procesach Continuous Integration i Continuous Delivery
 • efektywna komunikacja i współpraca z osobami z różnych obszarów i szczebli organizacji
 • Bash, Docker, Linux, Ci / CD, Azure, GCP

 

Mile widziane:

 • znajomość środowiska Jira, Microsoft TFS lub Visual Studio Team Services (VSTS)
 • znajomość rozwiązań typu HSM
 • szkolenia lub certyfikaty
 • VSTS, BAmboo, FortiGate, ISO 27001, AWS, Google Cloud Platform

 

Technologie używane w AUTENTI: Docker, Kubernetes, Linux, VSTS/ TFS, Azure

Tworzymy nowatorskie projekty, a zespół to najlepsi specjaliści w branży, którzy chętnie dzielą się wiedzą. Praca w Autenti to połączenie zamiłowania do technologii z jej praktycznym zastosowaniem do ułatwiania życia. Firma zatrudnia ok. 30 osób, z czego połowa to IT.

Benefity: opieka medyczna, pakiet sportowy, budżet szkoleniowy, nowy biurowiec: Krakowski Park Technologiczny, bliski dostęp do komunikacji zbiorowej MPK, parking dla rowerów, parking dla samochodów, ogólnodostępna  kuchnia z kawą i herbatą (wg upodobań) . W biurowcu dostępna jest restauracja.  Raz/dwa razy do roku odbywają się eventy firmowe

Autenti

Autenti to platforma do autoryzacji dokumentów i zawierania umów przez internet. Jest to wyjątkowe połączenie podpisu elektronicznego, innowacyjnej technologii oraz środowiska prawnego w oparciu o przepisy europejskie i krajowe. Z usługi korzystać można nie tylko w relacjach z partnerami biznesowymi (B2B), ale również z konsumentami (B2C) i pracownikami (B2E). To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce i jedno z nielicznych w Europie.

Autenti upraszcza i skraca do niezbędnego minimum proces podpisywania dokumentów (minuty, najdalej godziny do zamknięcia transakcji zamiast dni) oraz obniża koszty związane z ich przygotowaniem i przesyłaniem tradycyjnymi metodami – pocztą lub kurierem (gwarantowane oszczędności przekraczają 50%). Poprzez ograniczenie zużycia papieru w działalności biznesowej jest również rozwiązaniem proekologicznym.

Platforma gwarantuje swoim klientom pełną obsługę w zakresie procesu e-transakcji. Począwszy od nadania dokumentu, przez e-identyfikację, e-doręczenie, podpis elektroniczny skutkujący certyfikatem, aż po wygenerowanie linków prowadzących do płatności. Niewątpliwym atutem jest fakt, że Autenti ewidencjonuje łańcuch zdarzeń pomiędzy stronami zawierającymi umowę, a dowody umieszcza na trwałym nośniku. Na życzenie, integruje również podpis weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem. Szyfrowanie danych gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa i zaufania.

W Autenti stosujemy rozwiązania zgodne z unijnym rozporządzeniem EIDAS, które obowiązuje od 1 lipca 2016 roku i krajową ustawą o usługach zaufania, która wdraża w/w rozporządzenie w Polsce.

Autenti to projekt czołowych menedżerów polskiej branży internetowej i IT. Twórcami i współzałożycielami firmy są Grzegorz Wójcik (CEO), Tomasz Plata (CMO), Łukasz Rzepecki (CTO) i Bartosz Wojciechowski (CLO).

Więcej informacji o firmie znajdziesz na naszej stronie www: https://autenti.com

Co również może być ciekawe