Dla firm: wiadomości odnośnie RODO


Odpowiednie traktowanie wrażliwych danych osobowych zawsze było dla nas priorytetem w StartupJobs, więc wraz z nadejściem RODO (GDPR) nie będzie u nas wielkiej rewolucji. Mimo wszystko wdrożyliśmy kilka zmian, o których chcemy Was poinformować:

 

Nowa polityka prywatności i pliki Cookie
Według nowych przepisów, zasady przetwarzania danych muszą być teraz opisane w odrębnym dokumencie, dlatego wraz z naszymi prawnikami przygotowaliśmy i opisaliśmy wszystko, co dotyczy danych osobowych. Przygotowaliśmy także osobną stronę dotyczącą plików Cookie, która zostanie uzupełniona o pasek na ekranie od dnia 25 maja 2018.

 

Ponowne uzyskiwanie zgody użytkowników
Po wdrożeniu nowych zasad przetwarzania danych osobowych użytkowników, nasi użytkownicy muszą wyrazić zgodę na te warunki. W przypadku użytkowników, którzy nie wyrażą tej zgody do dnia 25 maja 2018, nie będziemy mieli możliwości dalszego kontaktowania się z nimi, a ich profile nie będą dostępne w naszej bazie talentów. To jest niestety konieczne, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że taka aktualizacja bazy danych naszych użytkowników pozytywnie wpłynie na jej jakość. Przez krótki czas można spodziewać się mniejszej liczby kandydatów dostępnych do bezpośredniego kontaktu w naszej bazie talentów, ale za to będą to osoby aktywnie poszukujące nowych wyzwań.

 

Możliwość aplikowania na stanowisko bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Nowością jest to, że kandydaci mają możliwość aplikowania na ofertę pracy bez wyrażenia dalszej zgody na przetwarzanie danych osobowych. W takim przypadku, można korzystać z danych kandydata tylko i wyłącznie odnośnie danego stanowiska, na które ta osoba aplikowała, a następnie konieczne jest usunięcie tych danych lub uzyskanie bezpośredniej zgody od kandydata w celu dalszego przetwarzania (np. w przypadku chęci zaproponowania innego stanowiska). Ze strony StartupJobs rozwiązujemy to tak, że jeżeli oferta pracy na dane stanowisko zostanie zamknięta, postrzegamy to tak, że został ktoś zatrudniony, więc dokonujemy anonimizacji danych wszystkich kandydatów, którzy aplikowali na dane stanowisko i nie wyrazili zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO (GDPR).

 

Informacja o zgodzie na przetwarzanie danych w panelu administracyjnym
Od teraz w szczegółach profilu danego kandydata znajdziesz ikonę określającą, czy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych. Jeżeli nie, to dane użytkownika będą zanonimizowane jak tylko oferta pracy na to stanowisko zostanie zakończona. W nowym systemie zamierzamy pytać użytkowników o zgodę, tak aby firmy mogły dalej kontaktować się z kandydatem na późniejszym etapie, nawet po zakończeniu rekrutacji na dane stanowisko, np. aby zaproponować zatrudnienie na innym stanowisku lub w późniejszym okresie.  

 

Anonimizacja danych kandydatów bez zgody na przetwarzanie danych
Aby zapobiec utraty wszystkich statystyk odnośnie np. liczby kandydatów, którzy aplikowali na dane stanowisko, zamiast usuwać wszystkie dane, będziemy je anonimizować - co jest zgodne z nowym rozporządzeniem. Dane tych kandydatów, którzy nie wyrażą zgody na dalsze przetwarzanie danych, zostaną zanonimizowane jak tylko zostanie zamknięta oferta pracy na to stanowisko. Dodatkowo zostaną zanonimizowane dane wszystkich kandydatów, którzy zgłosili się do Waszej firmy ponad pięć lat wstecz. Nawet jeżeli dane w profilu kandydata będą zanonimizowane, to informacje zapisane przez firmę w notatce w profilu kandydata nie zostaną zanonimizowane, więc nie wpisuj żadnych danych osobowych w notatce w profilu kandydata.

 

W przypadku wszelkich pytań, można skontaktować się z Andrzejem (andrzej@startupjobs.pl).