Zasady postępowania z danymi osobowymi w StartupJobs s.r.o.

1. INFORMACJE O StartupJobs s.r.o.

1.1. Niniejsze zasady postępowania z danymi osobowymi przyjęła spółka StartupJobs s.r.o., REGON: 291 53 786, z siedzibą Radlická 2485/103, Smíchov, 150 00 Praga 5, zarejestrowana w rejestrze handlowym pod numerem C 204709, prowadzonym w Sądzie Miejskim w Pradze (zwana dalej „ StartupJobs“).

1.2. Niniejsze zasady regulują przetwarzanie danych osobowych wszystkich użytkowników strony internetowej www.startupjobs.pl (zwanych dalej „ użytkownik") oraz osób kontaktowych klientów, którzy umieścili swoje ogłoszenia (zwanych dalej „klient") na tych stronach.

1.3. StartupJobs odgrywa rolę administratora i podmiotu przetwarzającego (procesora danych) podczas przetwarzania danych osobowych. StartupJobs jest administratorem w przypadku danych osobowych, które wypełniasz podczas tworzenia i zarządzania swoim profilem. W innych przypadkach, gdy za pośrednictwem StartupJobs dostarcza klientowi danych osobowych w odpowiedzi na jego ogłoszenie, administratorem jest bezpośrednio klient. StartupJobs działa wtedy jako podmiot przetwarzający, który zbiera i przetwarza dalej dane dla klienta.

1.4. Inspektorem ochrony danych osobowych jest w StartupJobs: Inż. Tereza Müllerová, tereza@startupjobs.cz, +420 725 875 752.

2. JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

2.1. StartupJobs przetwarza przede wszystkim dane podane podczas tworzenia i używania Twojego profilu. Niektóre dane osobowe są wymagane do rejestracji (nazwisko i adres e-mail) i służą do podstawowej identyfikacji użytkownika. Przy dalszym korzystaniu z profilu, można wprowadzić w szczególności dane dot. doświadczenia zawodowego i wykształcenia lub inne informacje, które możesz uwzględnić w swoim CV, w tym zdjęcia.

2.2. StartupJobs również przetwarza dane podane podczas odpowiedzi na oferty. Niektóre dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu) są obowiązkowe, a ich wprowadzenie zapewnia kontakt z konkretnym klientem. Możesz opcjonalnie dołączyć dodatkowe informacje, w tym link do profilu LinkedIn i dane zawarte w twoim CV.

2.3. Dane z sieci społecznościowych. Możesz umożliwić dostęp do innych danych, jeśli zarejestrujesz się przez Facebooku lub LinkedIn. Jeśli do zalogowania się użyjesz sieci społecznościowej Facebook, umożliwisz także StartupJobs dostęp do Twojego publicznego profilu i adresu e-mail. Częścią profilu publicznego na Facebooku jest Twoje imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, kategoria wiekowa, płeć i inne informacje publiczne według Twojego ustawienia. W przypadku sieci społecznościowej LinkedIn udostępniasz swoje motto, aktualne stanowisko i główny adres e-mail powiązany z kontem LinkedIn lub inne informacje publiczne zgodnie z ustawieniami.

2.4. Dane uzyskane na podstawie używania stron internetowych i za pośrednictwem plików cookie. Aby lepiej ukierunkować kampanie reklamowe i ulepszyć swoją witrynę, StartupJobs wykorzystuje informacje o Twoich przeglądanych ofertach i firmach lub ofertach, na które odpowiedziałaś i inne działania, które podejmujesz na stronie, takie jak wypełnianie testów wiedzy. Dane te są automatycznie pobierane za pomocą narzędzia StartupJobs. Jeśli masz włączone pliki cookie w Twoim urządzeniu, dane te są również gromadzone za pośrednictwem tych plików. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie używanych przez StartupJobs, kliknij tutaj.

2.5. Tylko osoby powyżej 15 roku życia mogą tworzyć profile i odpowiadać na oferty.

3. W JAKI SPOSÓB UŻYWANY DANYCH OSOBOWYCH?

3.1. StartupJobs używa danych osobowych wyłącznie do celów, dla których zostały zgromadzone. Jeśli StartupJobs działa jako procesor danych osobowych dla klientów składających ogłoszenie, nie może rozszerzyć celu, dla którego dane są dostarczane (odpowiedź na ofertę). Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których wyrażasz zgodę na dalsze przetwarzanie lub jeśli StartupJobs musi to wykonać, ponieważ jest to wymagane przez prawo.

3.2. Utworzenie profilu użytkownika i zarządzać nim. W takim przypadku przetwarzanie danych odbywa się w ramach spełnienia warunków umowy i obejmuje wszystkie dane osobowe podane podczas korzystania z profilu. W związku z zarządzaniem profilem, otrzymać możesz również wiadomość e-mail, która nie jest komunikatem handlowym.

3.3. Obsłużyć Twoją odpowiedź na konkretną ofertę. Przetwarzanie w tym przypadku jest częścią spełnienia warunków umowy i obejmuje przekazanie wszelkich danych osobowych, które podajesz klientowi podającemu ogłoszenie w odpowiedzi na ofertę. Administratorem danych osobowych jest bezpośrednio klient. W związku z odpowiedzią możesz również otrzymać wiadomość e-mail, która nie jest komunikatem handlowym.

3.4. Wysyłanie ofert wybranego klienta. Przetwarzanie w tym przypadku opiera się wyłącznie na Twoim zainteresowaniu ofertą pracy ogłoszoną przez konkretnego klienta. Przetwarzanie odbywa się na podstawie indywidualnego zapotrzebowania na odpowiednie powiadomienia e-mail dokonane w profilu klienta StartupJobs. Jeśli Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w żadnym innym celu, zgodnie z tymi zasadami, na tym adresie e-mail nie otrzymasz żadnych innych informacji ani niezamówionej informacji handlowej. Wysłane powiadomienie nie służy do promowania StartupJobs ani żadnego innego klienta.

3.5. Wysyłanie ofert i innych nowości od StartupJobs. Przetwarzanie obejmuje Twoje imię i nazwisko, abyśmy mogli zwracać się do Ciebie prawidłowo, oraz adres e-mail. W takim przypadku przetwarzanie odbywa się dopiero po uzyskaniu Twojej zgody, co jest całkowicie dobrowolne. Możesz wyrazić zgodę podczas rejestracji lub w innym miejscu na stronie internetowej. Jeśli wyrażasz zgodę w ramach formularza odpowiedzi na opublikowaną ofertę, Twoja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych osobowych przez klienta, który zachowa Twoje dane w przypadku konkursu na podobne stanowisko w przyszłości.

3.6. Powiadomienia push. Jeśli ta funkcja jest włączona, StartupJobs może wysyłać tak zwane powiadomienia push bezpośrednio do interfejsu sieciowego. W tym celu są wykorzystywane informacje o Twoim urządzeniu, którego używasz. Te powiadomienia są wyświetlane na podstawie Twojej zgody udzielonej po wyświetleniu odpowiedniego powiadomienia w interfejsie strony internetowej.

3.7. Ukierunkowanie reklamy i ulepszanie oferty StartupJobs. W celu lepszego ukierunkowania reklam i optymalizacji stron internetowych StartupJobs wykorzystuje Twoją aktywność na stronie, zwłaszcza przeglądanie i odpowiadanie na oferty. Informacje te obejmują również dane uzyskane za pomocą plików cookie. Przetwarzanie w celu kierowania reklam jest możliwe tylko po uzyskaniu Twojej zgody. Na podstawie wszystkich zgromadzonych danych StartupJobs pobiera statystyki, analizy i raporty dotyczące zachowania użytkowników witryny.

3.8. Referencje na stronach internetowych. Wszystkie dane dotyczące referencji użytkowników lub klientów publikowane na stronie internetowej są uzyskiwane za zgodą i obejmują w szczególności imię, nazwisko i zdjęcie oraz, w przypadku użytkowników, informacje o obecnym pracodawcy.

3.9. Dalsze przetwarzanie danych osobowych poza powyższymi limitami jest realizowane przez StartupJobs tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawnych lub postanowień umownych, którymi jest związana StartupJobs.

4. WYCOFANIE ZGODY I ANULOWANIE WYSYŁANIA KOMUNIKATÓW HANDLOWYCH

4.1. Informacje handlowe. Użytkownicy mogą w każdej chwili wycofać odbieranie wszelkich komunikatów handlowych, a mianowicie:

 • kliknięcie odpowiedniego linku znajdującego się w stopce każdej wiadomości handlowej;
 • w ustawieniach profilu użytkownika; lub
 • korzystając z kontaktów wymienionych w niniejszych zasadach.

4.2. Reklama ukierunkowana (cookies). Jeśli chcesz wyłączyć zapisywanie plików cookie na swoim urządzeniu, możesz zmienić ustawienia, klikając link „Cookies“ w stopce stron internetowych lub zmienić ustawienia bezpośrednio w przeglądarce. Jeśli wyłączysz przechowywanie wybranych plików cookie, niektóre części witryny mogą nie działać poprawnie.

4.3. Powiadomienia push. Powiadomienia push można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.

4.4. Referencje. Zgoda na publikację danych osobowych w referencjach na stronach internetowych może zostać w dowolnym momencie wycofana za pośrednictwem kontaktów wymienionych w niniejszych zasadach.

5. KTO MA DOSTĘP DO DANYCH?

5.1. W pierwszym rządzie, dane osobowe są przetwarzane przez StartupJobs i przez klientów, jeżeli są przetwarzane w związku z odpowiedzią na ich oferty . Wszystkie osoby w StartupJobs, które pracują z danymi osobowymi, są wiązane zachowaniem milczenia.

5.2. StartupJobs może również używać do przetwarzania danych osobowych tak zwanych procesorów. Podmioty te mogą przetwarzać dane osobowe tylko w celach i w sposób określony przez StartupJobs i nie mogą ich rozszerzyć. Dostarczamy procesorom tylko te dane, których potrzebują do świadczenia swoich usług. StartupJobs jako procesorów używa:

 • Google LLC (narzędzia do analityki internetowej i marketingu on-line);
 • Facebook Ireland Ltd. (narzędzia do marketingu on-line);
 • Seznam.cz, a.s. (narzędzia do marketingu on-line);
 • The Rocket Science Group, LLC (narzędzia do marketingu on-line);
 • SuperNetwork s.r.o. (narzędzia do marketingu on-line);
 • Retyp, LLC (narzędzia do marketingu on-line);
 • ewentualnie innych.

6. JAK DŁUGO DANE SĄ PRZETWARZANE?

6.1. StartupJobs przetwarza dane osobowe zarejestrowanych użytkowników, dopóki ich profil nie zostanie anulowany. Dane osób kontaktowych klienta są przetwarzane w czasie trwania stosunku handlowego lub do czasu, gdy klient zaktualizuje dane.

6.2. Dane uzyskane w celu odpowiedzi na ofertę i późniejszej procedury konkursu są zatrzymywane do momentu zajęcia odpowiedniego stanowiska. Ten czas może być dłuższy niż ważność ogłoszenia klienta opublikowanego na stronie internetowej. Jeśli wyrazisz zgodę, Twoje dane mogą zostać zatrzymane w bazie danych klienta na okres 5 lat, na wypadek otwarcia podobnego stanowiska.

6.3. Informacje handlowe są wysyłane we wszystkich przypadkach tylko do momentu wycofania stosownej zgody lub do daty wypisania z ich subskrypcji.

6.4. Dane pozyskiwane w celach marketingowych są przetwarzane przez cały okres obowiązywania Twojej zgody, tj. przez czas, w którym zezwalasz na przechowywanie plików cookie w Twojej witrynie lub przeglądarce. Przetwarzanie może mieć miejsce nawet po wycofaniu zgody, do czasu wygaśnięcia odpowiedniego pliku cookie. Terminy odnoszące się do poszczególnych rodzajów można znaleźć tutaj.

6.5. Czas przetwarzania danych osobowych uzyskanych w celu publikacji referencji ustalany jest indywidualnie. Na podstawie Twojej zgody, StartupJobs przestanie przechowywać te informacje.

7. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA?

7.1. Możesz skontaktować się z StartupJobs w dowolnym momencie w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wymagać:

 • Informacje dot. danych osobowych przetwarzanych przez StartupJobs w odniesieniu do celu i charakteru przetwarzania danych osobowych, w tym informacji o potencjalnych odbiorcach danych osobowych poza StartupJobs.
 • Dostęp do danych dostarczonych StartupJobs podczas założenia i używania profilu w odpowiedzi na opublikowaną ofertę lub w inny sposób na stronie internetowej. W przypadku skorzystania z tego prawa StartupJobs poinformuje Cię, czy i jakie dane osobowe przetwarza. Wszystkie dane zostaną Ci udostępnione wraz z informacjami na temat ich przetwarzania.
 • Korekta danych osobowych, jeśli są niedokładne lub niekompletne. Tylko w przypadku aktualnych danych StartupJobs może skutecznie reagować na opublikowane oferty .
 • Wyjaśnienie i usunięcie stanu usterki (na przykład blokowanie, poprawianie, uzupełnianie lub usuwanie danych osobowych), jeśli uważasz, że StatupJobs przetwarza dane osobowe z naruszeniem ochrony życia osobistego i prywatnego lub z naruszeniem przepisów prawnych.
 • Usunięcie danych osobowych (tak zwane "prawo do bycia zapomnianym") lub ich ograniczone przetwarzanie, jeśli nie są już potrzebne do danych celów lub jeśli StartupJobs nie ma już uzasadnionego powodu do przetwarzania danych osobowych, w tym przypadków, w których nie zgadzasz się na dalsze przetwarzanie. Korzystając z tego prawa StartupJobs ustali, czy istnieją uzasadnione powody dalszego przetwarzania danych osobowych, a ostatecznie zlikwiduje dane w całości lub częściowo.
 • Przenoszenie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych uzyskanych na podstawie Twojej zgody z StartupJobs na inny podmiot, gdy StartupJobs przenosi Twoje dane osobowe w powszechnie używanym formacie Tobie lub innemu administratorowi wybranego przez Ciebie.

7.2. Jeśli uważasz, że StartupJobs przetwarza dane osobowe, naruszając prawa do prywatności lub życia osobistego, możesz poprosić o wyjaśnienie StartupJobs i naprawienia takiej sytuacji. Zawsze można skontaktować się z CEO StartupJobs.pl pod adresem filip@startupjobs.pl. Zawsze masz również możliwość zwrócenia się w przypadku naruszenia obowiązków StartupJobs do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.3. Możesz dochodzić swoich praw za pośrednictwem kontaktów wymienionych w tych zasadach.

8. BEZPIECZEŃSTWO

8.1. StartupJobs dba o bezpieczeństwo Twoich danych. Obsługa danych osobowych jest w pełni zgodna z obowiązującym prawem, w tym z ogólną polityką prywatności (GDPR). StartupJobs kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo techniczne i zabezpieczenie organizacyjne przetwarzanych danych podczas przetwarzania danych osobowych.

8.2. Wszystkie dane osobowe w formie elektronicznej są przechowywane w bazach danych i systemach dostępnych wyłącznie dla osób, które potrzebują bezpośrednio dysponować danymi osobowymi do celów określonych w niniejszych zasadach i tylko w niezbędnym zakresie. Bezpieczeństwo danych osobowych jest regularnie testowane przez StartupJobs, a ochrona jest stale ulepszana.

9. STOSUNEK MIĘDZY ADMINISTRATOREM I PROCESOREM

9.1. StartupJobs, klienci i inne osoby trzecie, które częściowo przetwarzają dane osobowe dla StartupJobs, występują w zależności od tego, kto określa cel i sposób przetwarzania jako administratorzy i procesory. Relacje między administratorami i procesorami są regulowane przez te zasady i obowiązujące przepisy. Osoby przetwarzające dane osobowe jako procesory są zobowiązane do tego wyłącznie zgodnie z instrukcjami administratora.

9.2. Klienci i procesory korzystający ze StartupJobs są zobowiązani, biorąc pod uwagę aktualny stan techniki, a w szczególności charakter i zakres wykonywanych przez nich czynności, do podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych dostarczanych przez StartupJobs.

9.3. Klienci mogą przekazywać StartupJobs tylko takie dane osobowe, do których przetworzenia i przekazania mają uzasadniony powód. Klient jest odpowiedzialny za wypełnienie tego obowiązku i aktualność wszystkich przesłanych danych. Klienci mogą przetwarzać dane osobowe tylko przez czas potrzebny do uzyskania określonego celu, chyba że istnieje inny uzasadniony powód, dla którego są one przetwarzane.

9.4. StartupJobs, klient lub inne strony trzecie są zobowiązani w szczególności do:

 • zgłaszania wszystkich faktów, które mogą mieć wpływ na prawidłowość przetwarzania danych osobowych;
 • zapewnienia współpracy w zapewnianiu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w tym zgłaszania i oznajmiania potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa;
 • zapewnienia współdziałania w wypełnianiu obowiązku informowania w odniesieniu do osób, których dane osobowe są przetwarzane oraz w ramach wykonywania ich praw zgodnie z tymi zasadami; a
 • kierowania się podczas przetwarzania danych osobowych odpowiednimi przepisami prawnymi.

9.5. Procesory wykorzystywane przez StartupJobs mogą angażować tylko inny procesor do przetwarzania danych osobowych po uzyskaniu pisemnej zgody od StartupJobs. StartupJobs może w każdej chwili sprzeciwić się zaangażowaniu dowolnego procesora. Procesory są zobowiązani do zobowiązania innych procesorów do przestrzegania obowiązków zawartych w tych zasadach. Jeśli inny procesor nie spełni swojego obowiązku przetwarzania danych osobowych, główny procesor jest odpowiedzialny za wykonywanie jego obowiązków w odniesieniu do StartupJobs.

9.6. StartupJobs, klient lub inne osoby trzecie są zawsze odpowiedzialni za własny personel, który ma kontakt z danymi osobowymi i zobowiązują się do zachowania poufności danych osobowych, o których się dowiedzą, nawet po skończeniu ich przetwarzania.

9.7. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych dokonanych z uzasadnionych przyczyn, StartupJobs, klient lub inne strony trzecie zniszczą dane osobowe, w tym ich kopie.

9.8. StartupJobs, klient lub inne strony trzecie są zobowiązani do współpracy podczas przetwarzania danych osobowych zgodnie z tymi zasadami oraz do dostarczenia wszelkich niezbędnych informacji w celu wykazania, że ich zobowiązania zawarte w niniejszym regulaminie zostały spełnione. Jeśli to konieczne, procesory wykorzystywani przez StartupJobs są zobowiązani do umożliwienia wykonania audytu lub inspekcji przeprowadzanych bezpośrednio przez StartupJobs, lub niezależnym audytorem, a w pełni współpracować z tymi audytorami.

10. KONTAKT

10.1. W przypadku wszelkich uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych lub korzystania ze swoich praw można skontaktować się z firmą StartupJobs pocztą elektroniczną pod adresem adresu tereza@startupjobs.cz, lub pod numerem telefonu +420 725 875 752.

11. OBOWIĄZYWANIE

11.1. Niniejsze zasady obowiązują od 14. 5. 2018.

StartupJobs s.r.o.